Ana Menü
Üniversitemiz
Yüksekokulumuz
T.İ.O.Y. Strateji Çalıştayı
Projeler
Basında Biz
Konya
Tarihçe
Turistik Yerler
Konaklama
İnteraktif
Personel Sistemi
Öğrenci Girişi
Öğrenci E-Posta
Öğrenci Sorgulama
Üye Girişi
Kullanıcı Adı

Parola

S.Ü. Öğrenci Girişi

Öğrenci Numaranız

Öğrenci Şifreniz

Yrd.Doç.Dr F. Atıl BİLGE Kişisel Sayfası
Temel Bilgiler
Yrd.Doç.Dr F. Atıl BİLGE
abilge@selcuk.edu.tr
Selçuk Üniversitesi
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu
223 2273 - 223 4425
Eğitim Bilgileri
Lisans:Maliye 1993

Yüksek Lisans:İktisad Politikası 1995

Doktora:Üretim Yönetimi ve Pazarlama 2004

Özgeçmiş

İŞ TECRÜBESİ

II. Hava İkmal Bakım Mrk. K. lığı

Levazım Md – Kayseri

İaşe Subayı

Mart 1996 – Mart 1997

Terhis

Kağıt Fabrikası Konya

Pazarlama Sorumlusu

01.09.1997 – 17.08.2000

İstifa

Selçuk Üniversitesi

Sosyal Bilimler MYO

Öğr.Gör.

28.11.2000

12.03.2004 – Terfi

Selçuk Üniversitesi

Sosyal Bilimler MYO

Öğr.Gör.Dr.

12.03.2004

01.02.2010 – Terfi

S.Ü. Sosyal Bilimler MYO

Bölüm Başkan Yardımcısı

04.10.2004

2010

S.Ü. Kariyer Plânlama ve Araştırma Merkezi

Müdür Yardımcısı

04.02.2006

-

S.Ü. Sosyal Bilimler MYO

Pazarlama Programı Koordinatörü

2006

2011

S.Ü. Sosyal Bilimler MYO

Müdür Yardımcısı

15.12.2009

14.08.2012

S.Ü. Sosyal Bilimler MYO

Yönetim Kurulu Üyesi

15.12.2009

14.08.2012

S.Ü. Sosyal Bilimler MYO

Staj ve Endüstri Koordinatörü

15.12.2009

14.08.2012

Selçuk Üniversitesi

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Öğretim Üyesi

Yrd.Doç.Dr.

01.02.2010

 

KATILDIĞI KURS ve SEMİNERLERİ

Direksiyon Eğitimi Öğretici Kursu Konya

(MEB) Başlangıç: 24.10.1994 Bitiş: 11.11.1994

Trafik ve Çevre Bilgisi Öğretici Kursu Konya

(MEB) Başlangıç: 21.11.1994 Bitiş: 09.12.1994

Bilgisayar Operatörlük Kursu Konya

Süre: 2 Ay (Halk Eğitim Merkezi) Bitiş: 08.11.1995

Kalite Bilinçlendirme ve ISO 9000 Semineri

Süre: 1 Gün (SGS Danışmanlık) 03. 07. 1998

Kalite Güvence Sistem Dokümantasyonu Eğitimi

Süre: 1 Gün (SGS Danışmanlık) 04. 07. 1998

Profesyonel Kariyer Geliştirme Programı

Süre: 1 Hafta Bitiş: 05.11.2000

(Konrad Adenauer Vakfı ve Ankara Üniversitesi)

International Education Program

Süre: 3 Ay (University of California, USA – 2008)

Lojistik Eğitim Semineri

Lojistik Derneği (LODER) 17.11.2011

 

KATILDIĞI ORGANİZASYONLAR

Konya Kâğıt Fabrikası A.Ş. ISO 9001 Kalite Çalışmaları

Süre: 1 Yıl 1998

4. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu Organizasyonu

Süre: 3 Gün

8 – 9 – 10 Ekim 2004

Küresel Rekabet Ortamında Pazarlama ve İnsan Kaynakları

Konulu Panelde Panelist S.Ü. Cihanbeyli MYO

19.04.2006

Kariyer Plânlama Konulu Panelde Panelist S.Ü. Ereğli MYO

16.04.2007

KON TV “EKO DİYALOG” Programı Canlı Yayınında

Kariyer Plânlama ve Araştırma Merkezi Çalışmalarının Tanıtımı

2007

Selçuk Üniversitesi ÜN TV “EKO MARKAJ” Programı Canlı Yayınında

Kariyer Plânlama ve Araştırma Merkezi Çalışmalarının Anlatımı

2007

S.Ü. Girişimcilik ve Kariyer Topluluğu (GİKAT)

Tarafından Düzenlenen “Pazarlama Günleri” Konferansında Oturum Başkanı

27.12.2007

Selçuk Üniversitesi ÜN TV “Güncel” Programı Canlı Yayınında

Kariyer Plânlama ve Araştırma Merkezi Çalışmalarının Anlatımı

20.05.2010

KON TV “Düzlem” Programı Canlı Yayınında

Kariyer Plânlama ve Araştırma Merkezi Çalışmalarının Tanıtımı

26.05.2010

Genç MÜSİAD Konya Şubesinde “Kârlılığı Etkileyen Önemli Pazarlama Hataları

ve Çözüm Yolları” İsimli Konferans Verilmiştir

28.09.2010

Rixos Hotel de “Geleceğin Stratejik Pazarlama Dünyası”

İsimli Konferans Verilmiştir

16.10.2010

1. Uluslararası Turizm ve Otelcilik Sempozyumu Oturum Başkanlığı

Beyşehir Konya

29 Eylül – 1 Ekim 2011

Konya Çimento A.Ş. de “Rekabet” Konulu Seminer Verilmiştir

22.12.2011

11. Ulusal İşletmecilik Kongresi Oturum Başkanı

10 – 12 Mayıs 2012

 GÖREVLERİ

Bilirkişi Konya 1. İdare Mahkemesi

01.11.2005

KOSGEB Konya Veri Tabanına Kayıtlı Danışman

Başlangıç: 2006

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO Dergisi Editörü

12.02.2007

S.Ü. Sos. Bil. MYO Leonardo Da Vinci Projesi Jüri Üyeliği

27.07.2007

Konya Sanayi Odası Veri Tabanına Kayıtlı Danışman

2008

S.Ü. İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi Hakemi (19. Sayı)

2010

Yayınlar

Kitapları (F)

1. BİLGE F. Atıl. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Ankara: Gazi Kitabevi. Ocak 2010.

2. BİLGE F. Atıl, Nusret GÖKSU. Tüketici Davranışları. Ankara: Gazi Kitabevi. Ocak 2010.


Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (A)

1. ZERENLER Muammer, BİLGE F. Atıl, ÖZİLHAN Derya. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Bilgi Teknolojileri Kullanımının Kriz Yönetimi Başarısına Etkisi. The Business Review, Cambridge; Summer 2007;8,1; ABI/INFORM Global. (S:332)

2. ÜNÜVAR Şafak, BİLGE F. Atıl. Örgütsel İletişimin Bir Unsuru Olan Örgüt İçi İletişimin Konaklama İşletmelerindeki Etkinliği: Örnek Bir Alan Araştırması. Journal of Azerbaijani Studies. Hazar Üniversitesi. Bakü – Azerbaycan. 2009. Sayı:12 (S:55 – 72)

3. ÜNÜVAR Şafak, ERBAŞI Ali, BİLGE F. Atıl. Konaklama İşletmelerinde SA 8000 Sosyal Sorumluluk Standartlarına İlişkin İşgören Algılarının İş Tatmini ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisi. European Journal of Social Sciences. ISSN 1450-2267. Sayı: 32 No:1. EuroJournals Yayınları, Inc.2012. (S:59-68)

4. BİLGE F. Atıl, CABİ, Ayşe. Program Diliyle Kârlı Müşteri Avı. European Scientific Journal. ISSN 1857-7431. Sayı:8 No:28. 2012. (S:116-127)


Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (B)

1. TEKİN Mahmut, ZERENLER Muammer, YILDIZ Mehmet, BİLGE F. Atıl. Kriz Dönemlerinde Üretim Süreci Esnekliğinin İşletme Performansına Etkisi. 2. Uluslararası Üretim Yönetimi Konferansı Gaziantep Üniversitesi Bildiriler Kitabı 26 – 27 – 28 Haziran 2002. (S:412 – 415)

2. BİLGE F. Atıl, ZERENLER Muammer. Kârlılığı Etkileyen Önemli Pazarlama Hataları ve Çözüm Yolları. 1. Uluslararası 5. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu. Selçuk Üniversitesi Kadınhanı Faik İçil Meslek Yüksekokulu Konya. 27 – 29 Mayıs 2009. (S:286 – Özet)

3. AKSOY Hasan, BİLGE F. Atıl. Sokak Savaşçılarının Örgütsel Bağlılıklarının ve İş Tatminlerinin İlaç Sektöründeki Müşteri Sadakati ve Tatminine Olan Etkileri. Pazarlama Bilimi Konferansı. Cologne/ Almanya. 17 – 19 Haziran 2010. (S:69 – Özet)

4. BİLGE F. Atıl, İbrahim Uğur ERKIŞ. Beş Yıldızlı Konaklama İşletmelerinde Kalite Yönetim Sistemi Çalışmaları: Uygulama Dereceleri Üzerine Bir Araştırma. 1. Uluslararası Turizm ve otelcilik Sempozyumu Beyşehir Konya. 29 Eylül – 1 Ekim 2011. (S:3 – Özet)

5. CABİ Ayşe, ÇELİK Neriman, BİLGE F. Atıl. Bilişim Teknolojileri Kullanımının İşletme Eğitimine Katkısı. Uluslararası Eğitimde Yeni Ufuklar Konferansı. Guarda/Portekiz. 8 – 10 Haziran 2011. (S:262-267)


Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (D)

1. BİLGE F. Atıl. Gelişme Yönünden Girişimcilik. Yeni İpek Yolu Konya Ticaret Odası Dergisi. Ocak 2000. Sayı:143 (S:14 – 15 – 16)

2. BİLGE F. Atıl. Gelişmekte Olan Ülkelerde Ekonomik İstikrara Yönelik Maliye Politikası Uygulamalarının Etkinliği. Yüksek Lisans Tezi . Selçuk Ünv. Sos. Bil. MYO Dergisi Cilt: 4 Sayı: 1. 2001. (S:39 – 58)

3. BİLGE F. Atıl, ALTINIŞIK İsa. Yeni Bin Yıla Girerken Ticaretin Değişen Yüzü: E – Ticaret. Selçuk Ünv. Sos. Bil. MYO Dergisi Cilt: 4 Sayı: 1 2001. (S:77 – 88)

4. BİLGE F. Atıl, ZERENLER Muammer. Perakendecilik ve Mağazacılık Faaliyetleri İle Birlikte Kalifiye İnsan Gücünün Artan Önemi. Selçuk Ünv. Sos. Bil. MYO Dergisi Cilt: 6 Sayı: 1. 2003. (S:77 – 85)

5. BİLGE F. Atıl, ZERENLER Muammer. Turizm Sektöründe Müşteri Sadakatini Sağlamada İnsan Kaynaklarının Rolü ve Seçimi. Selçuk Ünv. Sos. Bil. MYO Dergisi Cilt: 7 Sayı: 1– 2. 2004. (S:63 – 74)

6. BİLGE F. Atıl, ZERENLER Muammer. Küresel Rekabeti Etkileyen Faktörler. S.Ü. Sos. Bil. MYO Dergisi Cilt: 9 Sayı:1/2. 2006. (S:441 – 450)

7. BİLGE F. Atıl, KURŞUNMADEN Fatih. Rekabette Yeni Stratejiler. Yeni İpek Yolu Konya Ticaret Odası Dergisi. Haziran 2007. Sayı: 232. (S:30 – 37)

8. BİLGE F. Atıl, AKSOY Hasan. Bakkallardan Alışveriş Merkezlerine Yönelen Yeni Satınalma Paradigması: Konya Örneği. Selçuk Üniversitesi İ.İ.B.F. Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi. Dergi; TÜBİTAK – ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanında Yer Almaktadır. Cilt:12 Sayı:18. 2009. (S:37 – 53).

9. BİLGE F. Atıl, SUMMAK Erhan, KARAYEL Selçuk. Konya’ da Özel Hastane Yöneticilerinin Müşteri Odaklı Pazarlamaya Bakış Açıları ve Kârlılığa Etkileri Üzerine Bir Araştırma. S.Ü. Sos. Bil. MYO Dergisi Cilt: 12 Sayı:1/2. 2009. (S:1 – 13)

10. BİLGE F. Atıl. Turizm Sektöründe Kalite Anlayışı ve Konya’da Faaliyet Gösteren Turizm Belgeli Otellerde Alan Araştırması. Selçuk Üniversitesi İ.İ.B.F. Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi. Dergi; TÜBİTAK – ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanında Yer Almaktadır. Cilt:14 Sayı:20. 2010. (S:331 – 346).

11. BİLGE F. Atıl. Otomotiv Sektöründe Müşteri İlişkileri Yönetimi: Mercedes Benz Örneği. Selçuk Üniversitesi Kadınhanı Faik İçil Meslek Yüksekokulu Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi. Yıl:1 Sayı.1 2011. (S:107 – 111)


Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (E)

1. TEKİN Mahmut, ZERENLER Muammer, YILDIZ Mehmet, BİLGE F. Atıl. Kriz Dönemlerinde İşletmelerde Bilişim Teknolojileri Kullanımının İşletme Performansına Etkileri Üzerine Bir Uygulama. I. Ulusal Bilgi Ekonomi ve Yönetim Kongresi Bildiriler Kitabı. 10 – 11 Mayıs 2002 Kocaeli Üniversitesi İ.İ.B.F. (S:665 – 674)

2. TEKİN Mahmut, ZERENLER Muammer, BİLGE F. Atıl, BİŞKİN Ferdi. Internet ve Bilişim Teknolojileri Etkisi Altındaki İşletmelerde Değişim ve Yeniden Yapılanma. 3. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu. İstanbul Kültür Üniversitesi Nisan 2003. (S:94 – 101)

3. TEKİN Mahmut, ZERENLER Muammer, ÖZİLHAN Derya, BİLGE F. Atıl. Değişim Yönetimi ve Yaşayan  İşletmeler. 3. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu. İstanbul Kültür Üniversitesi: Nisan 2003. (S:77 – 83)

4. TEKİN Mahmut, YILDIZ Mehmet, ZERENLER Muammer, BİLGE F. Atıl. Yeni Ekonomide Teknolojinin Ürün Yaşam Süreleri Üzerine Etkisinin Mobil Telekomünikasyon Sektörü Kapsamında İncelenmesi. 3. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu. İstanbul Kültür Üniversitesi: Nisan 2003. (S:655 – 661)

5. TEKİN Mahmut, BİLGE F. Atıl. Müşteri Odaklı Pazarlama İle Rekabetten Rekabetüstüne Geçiş. 4. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu Konya Selçuk Üniversitesi: 8 – 10 Ekim 2004. (S:125 – 131)

6. TEKİN Mahmut, BİLGE F. Atıl, ZERENLER Muammer, BİŞKİN Ferdi. Müşteri Segmentasyonu Uygulamalarında Bilişim Teknolojileri Kullanımının Rolü ve Önemi. TMMOB Makine Mühendisleri Odası MYS’ 2005 – Marka Yönetimi Sempozyumu Bildiriler Kitabı. 14 – 15 Nisan 2005 Gaziantep. (S:505 – 512)

7. TEKİN Mahmut, ZERENLER Muammer, BİLGE F. Atıl, YILDIZ Mehmet, ÖZİLHAN Derya. Bilişim Teknolojileri Kullanımının İşletme Performansına Etkileri: Lojistik Sektöründe Bir Uygulama. 5. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu İstanbul Ticaret Üniversitesi: 25 – 27 Kasım 2005. (S:385 – 391)

8. BİLGE F. Atıl, YAMAN Zührem, TOKAT Fatma. İç Müşteri Memnuniyetinin İşletmelerin Hizmet Kalitesine olan Etkileri: Bir Marketler Zinciri Uygulaması. 11. Ulusal İşletmecilik Kongresi Konya Selçuk Üniversitesi: 10 - 12 Mayıs 2012. (S:281-287)


Diğer Yayınlar

1. BİLGE F. Atıl. Hedef Kalite Olmalıdır. Gözlem Gazetesi Eki Gözlem Dergisi Dünya Türk İşadamları III. Kurultayı Sayısı 10 Nisan 2000. (S:54)

2. BİLGE F. Atıl. Rekabetin Yeni Paradigması; Müşteri Odaklılık. Selçuk Üniversitesi İletişim Gazetesi Mayıs 2002 Sayı: 142. (S: 7)

3. BİLGE F. Atıl. Kriz İletişimi. Selçuk Barış – Selçuk Üniversitesi Haber ve Tanıtım Dergisi. Şubat – Nisan 2006. (S:136 – 139)

4. BİLGE F. Atıl, ZERENLER Muammer. İş Dünyası Adaylarına Tavsiyeler. Selçuk Barış – Selçuk Üniversitesi Haber ve Tanıtım Dergisi. Mayıs – Temmuz 2006. (S:96 – 99)

5. BİLGE F. Atıl, ZERENLER Muammer. İşletmelerin Kurum Kültürü ve Öğrenen Organizasyonlar. Selçuk Barış – Selçuk Üniversitesi Haber ve Tanıtım Dergisi. Ağustos – Ekim 2006. (S:79 – 81)

6. BİLGE F. Atıl. İş Dünyası Hangi Bilgi İşçilerini Arıyor? Nasıl Seçiyor? Merhaba Gazetesi “Kariyer.net” İnsan Kaynakları Eki. 14 Şubat 2007.

7. BİLGE F. Atıl. Üniversite – Sanayi İşbirliği Yayılmalı. Merhaba Gazetesi Kariyer.net İnsan Kaynakları Eki. 2 Mayıs 2007.

8. BİLGE F. Atıl. Modern Pazarlama İlkeleri Ders Notu. 27.12.2006 tarihli Selçuk Üniversitesi Yayın Komisyonu Başkanlığı kararı ile basılmıştır.

9. BİLGE F. Atıl. Rekabetin Yeni Paradigmaları. Selçuk Barış – Selçuk Üniversitesi Haber ve Tanıtım Dergisi. Mart – Mayıs 2010. (S:74 – 80)

10. BİLGE F. Atıl. Ya Rekabet Et Ya Da Seyret. Iş’te Uzman Dergisi. Temmuz – Eylül. 2011. (S:32 – 34)

11. BİLGE F. Atıl. Nostalji Pazarlaması. Iş’te Uzman Dergisi. Ekim – Aralık. 2011. (S:22 – 24)

12. BİLGE F. Atıl. Zarar Etmek İsteyenler İçin Öneriler. Maruf Dergisi. Yıl:1 Sayı:1. 2012 (S: 58 – 61)

13. BİLGE F. Atıl. Üç Boyutlu Değer Pazarlaması. İş'te Uzman Dergisi. Ocak - Mart (S:32-34)


Editörlük Çalışmaları

1. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO Dergisi. Cilt:10 Sayı:1– 2 Yıl: 2007.

2. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO Dergisi. Cilt:11 Sayı:1– 2 Yıl: 2008.

3. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO Dergisi. Cilt:13 Sayı:1– 2 Yıl: 2010.

4. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO Dergisi. Cilt:14 Sayı:1– 2 Yıl: 2011.

Yürütülen Dersler

Pazarlama İlkeleri

Satınalma ve Satış Yönetimi

Müşteri İlişkileri Yönetimi

Toplam Kalite Yönetimi

Turizm İşletmelerinde Toplam Kalite Yönetimi

Pazarlamada İletişim

Doğrudan Pazarlama

Lojistik Yönetimi

Girişimcilik

Perakendecilik ve Mağazacılık Yönetimi

Mağaza İçi Tasarım

Perakendecilikte Promosyon Yöntemleri

Perakendeciliğe Giriş

Üretim Yönetimi

Staj Çalışmaları

Mesleki Seminer Çalışması

İlan Panosu
Veri Girilmemiş
Ders Notları
Ders notlarına erişebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
İletişim
E-Mail:abilge@selcuk.edu.tr

Sabit Telefon:223 2273 - 223 4425

22/07/2014